ร่วมงานกับเรา

รับสมัครฝ่ายขายประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส

ข้อกำหนด

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด, การโรงแรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายขายทางด้านประชุมสัมมนา ราชการ เอกชน อย่างน้อย 3 ปี 
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม มีแรงจูงใจลูกค้า มีทักษะในการแก้ปัญหา 
 • มีทักษะความเป็นผู้นำที่ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถใช้ Computer MS office, Internet ได้ดี

รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโสต้องรับผิดชอบด้านการขายห้องพัก ประชุม สัมมนา วางแผนการขายและหาลูกค้า หน่วยงานราชการ เอกชนและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้บริการที่ดีเกิดความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงสุดตลอดเวลา ใช้กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ มีหน้าที่รักษาลูกค้าเก่า ปัจจุบัน และจัดหาลูกค้าใหม่ 

 

 

ผู้จัดการฝ่ายขาย / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

ข้อกำหนด

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด, การโรงแรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายขายทางด้านประชุมสัมมนา ราชการ เอกชน อย่างน้อย 2 ปี 
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม มีแรงจูงใจลูกค้า มีทักษะในการแก้ปัญหา 
 • มีทักษะความเป็นผู้นำที่ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถใช้ Computer MS office, Internet ได้ดี

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบด้านการขายห้องพัก ประชุม สัมมนา และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้บริการที่ดีเกิดความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงสุดตลอดเวลา ใช้กลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ มีหน้าที่รักษาลูกค้าเก่า ปัจจุบัน และจัดหาลูกค้าใหม่ 

 

 

 

ฝ่ายขาย

ข้อกำหนด

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด, การโรงแรม หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์างด้านการขายประชุมสัมมนา งานจัดเลี้ยง อย่างน้อย 1 ปี 
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม มีแรงจูงใจลูกค้า มีทักษะในการแก้ปัญหา 
 • มีทักษะความเป็นผู้นำที่ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถใช้ Computer MS office, Internet ได้ดี

รายละเอียดงาน

 • ดำเนินการขายทางโทรศัพท์ทุกวัน
 • ให้ข้อมูลเพื่อนำเสนอขายและตอบสนองที่รวดเร็วกับลูกค้า
 • ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า
 • ทำการปิดการขาย และให้บริการที่มีคุณภาพสุงสูดสำหรับลูกค้า

ติดต่อ คุณชณิตา สันทอง 

Email : pavatri@phuwanalee.com

โทร. 02-671-6591, 02-249-8647 

;