ห้องแก้วเจ้าจอม

ห้องแก้วเจ้าจอม มีขนาด 10x24 เมตร สามารถจัดประชุมสัมมนาได้ตั้งแต่ 80-180 ท่าน และงานจัดเลี้ยงสังสรรค์ถึง 150 ท่าน พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับประชุมสัมมนาอย่างทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

ห้องศรนารายณ์

ห้องศรนารายณ์ มีขนาด 9X15 เมตร สามารถจัดประชุมสัมมนาได้ตั้งแต่ 45-90 ท่าน และงานจัดเลี้ยงสังสรรค์ถึง 80 ท่าน พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับประชุมสัมมนาอย่างทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน

ห้องกระดังงา

ห้องกระดังงา มีขนาด 8X14 เมตร สามารถจัดประชุมสัมมนาได้ตั้งแต่ 35-60 ท่าน และงานจัดเลี้ยงสังสรรค์ถึง 70 ท่าน พร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับประชุมสัมมนาอย่างทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน