โปรโมชั่นราคาพิเศษ

http://www.phuwanalee.com/showdeals-details.php?id=24&id2=1

ดีลที่พักราคาพิเศษ

ฟรี อาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ก.ค 63 - 30 มิ.ย 64

ราคาเริ่มต้น 1,799  บาท